Hart van Austerlitz

gemeente Zeist

Herontwikkeling centrum van Austerlitz, maatschappelijk vastgoed inclusief multifunctioneel centrum, starterswoningen en zorgwoningen. Initiatief van en nauwe samenwerking met de inwoners van Austerlitz.

Zie ook de publicatie Vastgoedinvesteringen met impact van Bouwstenen voor sociaal. 

Kantoortransformatie, gemeente Zeist

Transformatie van een incourant kantoorgebouw in 94 sociale en middeldure huurappartementen. Intensieve communicatie met de omwonenden. Oplevering eind 2021. 

Rijksmuseum,

Van Gogh museum en Stedelijk museum

Amsterdam

Realisatie van een gezamenlijke meldkamer voor het Rijksmuseum, Van Gogh en Stedelijk museum. BORG gecertificeerde meldkamer inclusief aanleg glasvezelring rond het Museumplein. Inclusief regelen van de financiering. 

Hoge Schaft,
gemeente Houten

25 tijdelijke gezinswoningen voor urgent woningzoekenden en statushouders. Innovatief proces van gemeente en corporatie Viveste. Gerealiseerd binnen 14 maanden. Zie ook beoordeling door platform 31. 

Geiserlaan,
gemeente Zeist

Herontwikkeling van een bedrijfsterrein in het centrum van Zeist. 40 sociale en middeldure huurwoningen. Bouwrijp maken inclusief bodemsanering. Oplevering medio 2021. 

Pastoor Cohustraat,
gemeente Zeist

Herontwikkeling oude schoollocatie. Omwonenden mochten kiezen uit drie varianten. 14 appartementen en 6 gezinswoningen in de sociale huur. Onderdeel versnellingsopgave van de gemeente Zeist.

Opgeleverd in 2020. 

Herontwikkeling gemeentewerf Zeist

Herontwikkeling fase 1 van de gemeentewerf voor de bouw van 22 vrije sector appartementen door woongroep Zeisterwerf (CPO). Intensief overleg en bodemsanering. 

Salonkantoor,
Douane Schiphol

Ontwikkeling en realisatie van het ruimtebesparende Salonkantoor concept voor de Belastingdienst (douanekantoor op Schiphol). Samenwerkingsverband met architectenbureau Bos+Alkemade.  

Science Park, gemeente Amsterdam en UvA

Procesmanagement voor de bouw van 1.200 woningen op het Science Park Amsterdam, naast een spoorwegemplacement. Complexe RO procedures, wet Geluidhinder en Milieubeheer. Contracten afsluiten met projectontwikkelaars. 

Horsterpark,
Duiven

In één weekend gebouwd met sponsorgelden: een kinderboerderij met theepaviljoen en dienstwoning én de inrichting van het Horsterpark zelf. Gerund door en voor mensen met een beperking. 

Woonwagenwoningen,
Nijmegen

Voor corporatie Standvast Wonen heb ik 20 vrijstaande sociale woonwagenwoningen gebouwd op basis van een design and build aanbesteding. Gevoelig project met een verstoorde relatie tussen gemeente en bewoners.

© 2021 Schelfaut Projectmanagement en Advies b.v.

  • White LinkedIn Icon