top of page
Geiserlaan2_edited.jpg

Eduard Schelfaut

Sinds1997 werk ik zelfstandig als professionele dienstverlener voor overheid en bedrijfsleven. Zij schakelen mij in voor het managen van complexe bouw- en (her)ontwikkelingsprojecten en voor advisering bij huisvestingsvraagstukken.

n het verleden lag het accent vooral op projectmanagement en consultancy, maar steeds vaker ben ik ook actief op het gebied van gebiedsontwikkeling en kennisoverdracht/coaching. Ik werk actief samen met partners in mijn netwerk. Daardoor kan ik altijd adequate ondersteuning door specialisten garanderen.

Ed_edited_edited.jpg

Visie en werkwijze

"Gedreven door de wens om kwaliteit te leveren"

Management is meer dan het in goede banen leiden van een proces. Een manager moet gedreven zijn door de wens om kwaliteit te leveren. Om dat te kunnen, moet hij (of zij) zelf goed weten wat kwaliteit is: welke resultaten zijn onder welke omstandigheden haalbaar en hoe wordt binnen die context de hoogste kwaliteit gerealiseerd? Dit vraagt inhoudelijke kennis van zaken over een breed gebied en een goed netwerk om ad hoc specialistische vragen uit te kunnen zetten. Alleen zo kan vanaf het allereerste begin het juiste ambitieniveau worden bepaald en op het bijbehorende resultaat worden gestuurd. Wie de lat niet hoog genoeg legt, komt uit op een middelmatig product.

Opdrachtgevers

Ik werk vooral voor overheid en semioverheid. Ik vind het belangrijk dat mijn werk maatschappelijk relevant is en dat mensen en organisaties baat hebben bij een goed resultaat. Mijn opdrachtgevers zijn onder andere:

GVB, Amsterdam

bottom of page